Felanmälan

Välkommen till vår sida för felanmälan. Här kan du anmäla fel och brister i din lägenhet, igemensamma utrymmen eller i den lokal du hyr. 


 

Fastighetens adress

Typ

 Lägenhet

Lokal

Lägenhet/lokalnummer

Information

Huvudnyckel får användas

Extralås finns

Husdjur

Förnamn

Efternamn

Företag

Telefon hem

Telefon arbete

Mobiltelefon

E-post

Typ av fel

Avser felanmälan maskin, ange fabrikat och typ

 

 

KONTAKT 

YDING FASTIGHETER 
Skåningegård, Dänningelanda 
355 93 Växjö 
Tel. 0470-77 61 05 
info@yding.se
 

FELanmälan

0470-77 61 05


 

AKUT FELANMÄLAN / JOUR 

0470-480 25